Returns


RECHT VAN RETOUR
Op alle aankopen van standaard handelsproducten via internet bestaat een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. In deze periode heeft gebruiker het recht om zonder opgave van redenen een of meerdere producten uit de bestelling te retourneren aan Dutch Diving Lights . De periode van 14 dagen gaat in op de dag van ontvangst van de bestelling door gebruiker. Na de periode van 14 dagen wordt gebruiker geacht in de overeenkomst in te stemmen. Terugbetaling van de geretourneerde product(en) uit de bestelling vindt uiterlijk binnen 7 werkdagen plaats. Eventuele verzendkosten gemaakt door de gebruiker bij plaatsing van de bestelling en gemaakt bij het retourneren van een of meerdere producten uit de bestelling zullen bij terugbetaling niet worden vergoed. De gebruiker heeft het artikel op zicht, niet op proefgebruik.Voor artikelen die sporen van ingebruikname vertonen geldt het retourrecht niet. Vanzelfsprekend geldt deze bedenktijd ook niet voor artikelen die speciaal op specificatie van gebruiker voor gebruiker zijn gemaakt! Dutch Diving Lights behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden, indien een product dermate grote veranderingen in specificatie en/of prijsstelling door de fabrikant heeft ondergaan in de tussentijd dat het door Dutch Diving Lights op de webshop is geplaatst en de tijd dat de klant het artikel bestelt, dat het ten nadele van Dutch Diving Lights zou zijn de overeenkomst te laten bestaan. Het is de keuze van gebruiker om een nieuwe overeenkomst op basis van de gewijzigde specificaties en prijsstelling af te sluiten.